Reklamace nebyla nikdy jednodušší

Nejdříve nám napište na obchod@glamperfe.cz, přiložte fotografii vady a níže uvedený reklamační formulář. My vás do 24 hodin (Po-Pá) kontaktujeme a domluvíme se na nejvhodnějším a nejrychlejším postupu pro Vás.

STÁHNOUT FORMULÁŘ REKLAMACE

Tento vzorový formulář si můžete samozřejmě překopírovat do jiného textového editoru, případně opsat čitelně rukou.

Podat požadavek k reklamaci můžete také zjednodušeným online způsobem ZDE >>>.

Zašleme Vám potvrzení o přijetí reklamace, kterou vyřešíme co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů.

---

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Uplyne-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Za vadu nelze považovat:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • mechanické poškození a/nebo neopatrné či nešetrné zacházení s věcí (protržení, prořezání, poškrábání, odření, pomuchlání, přeložení nebo ušpinění vrchního či vnitřního materiálu, utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením, poškození kabelek soustavným přetěžováním, atd.) ,
 • opotřebení vlivem nesprávného užívání (např. přetěžování kabelek),
 • nedodržení zásad účelovosti,
 • ošetřování a/nebo údržby věci;
 • přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno;
 • znehodnocení věci v důsledku nadměrného promoknutí či provlhnutí, dále vyblednutí vlivem dlouhodobého a intenzivního slunečního záření;
 • poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek;
 • poškození vlivem vyšší moci

---

Tento postup a formulář prosím zvolte pouze pokud chcete zboží reklamovat v zákonné lhůtě.

 • vyplněný formulář spolu s fakturou přiložte k balíčku se zbožím a odešlete na uvedenou adresu,
 • pamatujte, zboží pečlivě zabalte, tak aby nemohlo dojít během přepravy k jeho poškození,
 • reklamované zboží nelze zasílat prodávajícímu na dobírku, v takovém případě je prodávající oprávněn zásilku odmítnout převzít,
 • je lepší nás o odeslání balíčku s reklamací předem informovat, abychom váš balíček očekávali od konkrétního dopravce,
 • adresa pro reklamaci: Ing. Jana Kovaříková - GlamPerfe.cz, Lovošská 1033/16, 410 02  Lovosice.
 • můžete k adrese dopravci sdělit také naše telefonní číslo +420 737 880 776 a e-mail obchod@glamperfe.cz, pro jistější a rychlejší doručení. Děkujeme!Adresát:

Ing. Jana Kovaříková, internetový obchod: www.glamperfe.cz

Se sídlem: Lovošská 1033/16, 410 02  Lovosice
IČ: 07364466  
E-mailová adresa: obchod@glamperfe.cz
Telefonní číslo: +420 737 880 776 (Po-Pá od 9 do 15 hodin)

(Následující požadované údaje doplní zákazník)Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)Datum objednání: ______________

Číslo objednávky: _______________

Název reklamovaného produktu:____________________________________________

Kód produktu: __________________

Důvod reklamace (zde prosíme vadu podrobně popište): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Návrh řešení reklamace (Váš požadavek na řešení):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Číslo bankovního účtu pro případné vrácení peněz:______________________________

Jméno a příjmení:_________________

Email:__________________________

Telefon:_________________________

Adresa:____________________________________________________

Datum:__________________________

Podpis: __________________________

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. (*)