I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jana Kovaříková IČ: 07364466, se sídlem Lovosice, Lovošská 1033/16 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Lovošská 1033/16, 410 02  Lovosice

Email: shop@glamperfe.cz

Telefon: (+420) 737 880 776

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • -Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje:

 • - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • - zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • GoPay s.r.o. -  partner provozující platební systém pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou
 • Zásilkovna - logistický partner zajišťující pro nás dopravní služby a výdejní místa - vaše kontaktní údaje v souvislosti s dodáním vámi realizované objednávky
 • Česká pošta - logistický partner zajišťující pro nás dopravní služby a výdejní místa - vaše kontaktní údaje v souvislosti s dodáním vámi realizované objednávky
 • DPD - logistický partner zajišťující pro nás dopravní služby a výdejní místa - vaše kontaktní údaje v souvislosti s dodáním vámi realizované objednávky
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu, konverze nákupu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu, konverze nákupu
 • Smartlook.com - zaznamenává cookie a použití webu
 • Smartsupp.com - zaznamenává cookies a použití webu, může zaznamenat email a jméno pro potřeby zákaznického servisu (chatovací nástroj)
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky" pokud to nezakážete v procesu objednávky
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email pro hodnocení nákupu, pokud to odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu
 • Glami.cz - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu, email pro hodnocení nákupu pokud to odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Facebook - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu
 • Ecomail.cz - pomáhají nám s optimalizací webu a personalizací obsahu a mailových nabídek pro vás, pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, zaznamenávají vaše kontaktní údaje a případně vaše další nastavení
 • Ing. Helena Melicharová, daňový poradce, IČ: 62387600, zajišťuje pro nás účetní a daňové služby
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

 

VI. Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 • - právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018