Tento postup a formulář prosím zvolte pouze pokud chcete zboží reklamovat v zákonné lhůtě.

  • vyplněný formulář spolu s fakturou přiložte k balíčku se zbožím a odešlete na uvedenou adresu,
  • zboží pečlivě zabalte, tak aby nemohlo dojít během přepravy k jeho poškození,
  • reklamované zboží nelze zasílat prodávajícímu na dobírku, v takovém případě je prodávající oprávněn zásilku odmítnout převzít.Adresát:

Ing. Jana Kovaříková, internetový obchod: www.glamperfe.cz

Se sídlem: Lovošská 1033/16, 410 02  Lovosice
IČ: 07364466  
E-mailová adresa: shop@glamperfe.cz
Telefonní číslo: +420 737 880 776 (Po-Pá od 8 do 16 hodin)

(Následující požadované údaje doplní zákazník)Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)Datum objednání: ______________

Číslo objednávky: _______________

Název reklamovaného produktu:____________________________________________

Kód produktu: __________________

Důvod reklamace (zde prosíme vadu podrobně popište): ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Návrh řešení reklamace (Váš požadavek na řešení):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Číslo bankovního účtu pro případné vrácení peněz:______________________________

Jméno a příjmení:_________________

Email:__________________________

Telefon:_________________________

Adresa:____________________________________________________

Datum:__________________________

Podpis: __________________________

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. (*)Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.

Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Nový účet

Máte již účet?
Přihlaste se místo toho Nebo Resetovat heslo