Vrácení zboží řešíme případ od případu s konečným záměrem učinit naše zákazníky spokojené.

Stojíme za našimi produkty a službami a chceme, aby byli i naši zákazníci s nimi spokojeni.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat GlamPerfe.cz - Ing. Jana Kovaříková, se sídlem Lovošská 1033/16, 410 02 Lovosice, identifikační číslo:07364466, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Jak nám vrátit kabelky a další doplňky:

  • zboží neposílejte na dobírku, jedině tak budete mít 100% jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpátky k vám,
  • pro vrácení nepoužitého zboží do 30 dnů nám nemusíte uvádět žádný důvod,
  • zboží, které jste se rozhodli vrátit, pečlivě zabalte a pošlete na adresu Ing. Jana Kovaříková - GlamPerfe.cz, Lovošská 1033/16, 410 02 Lovosice,
  • nezapomeňte k balíčku připojit vyplněný formulář o odstoupení. Děkujeme.
Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát Ing. Jana Kovaříková - GlamPerfe.cz, IČ: 07364466, Lovošská 1033/16, 410 02 Lovosice, tel. 737 880 776, e-mail:shop@glamperfe.cz):


Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží _______________

Číslo objednávky: _______________


Datum objednání: _______________

Datum obdržení: ________________


Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________

Peníze za vrácené zboží prosím poukažte na bankovní účet číslo ____________________________.


Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) __________________

Datum _________________

Register

Nový účet

Máte již účet?
Přihlaste se místo toho Nebo Resetovat heslo